OHS innovation

BOZP - OPP - CO - REVÍZIE - PHP - PORADENSTVO

Revízie    plynových
tlakových
zariadení✔
Ročný servis✔
Údržba✔ poradenstvo✔

Poskytovanie služieb v oblasti BOZP OPP 
Kontroly požiarnych  zariadení
   
Predaj a kontroly hasiacich prístrojov PHP   
 
bozpi.sk1@gmail.com
brano.rovnan@gmail.com
0911 770 230
Žilina